گچبری ایران

مشهد مقدس بلوار ابوطالب نبش ابوطالب ۶۶

تلفکس : ۰۵۱۳۷۵۲۸۷۳۲

همراه : ۰۹۱۵۵۰۴۷۸۸۴   ۰۹۱۵۴۷۷۷۸۸۴